คลินิกโรคสมอง และระบบประสาท

คำแนะนำ :

โรงพยาบาลปากน้ำโพ ให้บริการคลินิกโรคสมองและระบบประสาท ทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท และ ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท ตามความเชี่ยวชาญของแพทย์และโรคที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ โรคทางระบบสมองและระบบประสาท ได้แก่ โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/แตก/ตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตย์ แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น 

การบริการ :

เปิดบริการทุกวันพุธ   เวลา 8.00 – 11.30 น.  และวันเสาร์ 13.00 – 15.00 น.   (กรุณานัดหมายล่วงหน้า)

แพทย์ประจำศูนย์ :