ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก
" รู้หรือไม่? เด็กไทยมีพัฒนาการล่าช้าถึง 30 เปอร์เซ็นต์ "
แพคเกจวัคซีนเด็ก
"เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และปกป้องลูกรัก ให้เติบโตแข็งแรง"
ตรวจคัดกรองภาวะซีด หรือโลหิตจางในเด็ก
"โรคซีดในเด็ก ปัญหาที่พ่อแม่ไม่ค่อยรู้"
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
"ไข้หวัดใหญ่ โรคฮิตใกล้ตัว"
โปรแกรมฝังเข็มเพื่อการรักษา
"อาการปวดเมื่อยจากการทำงาน Office Syndrome.. ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดีแน่"
โปรแกรมตรวจคัดกรองหัวใจ
"หัวใจของคุณ ให้เราช่วยดูแล"
แพคเกจคลอดเหมาจ่าย
"เลือกสิ่งดีๆ ให้คุณแม่ และลูกน้อย ด้วยแพคเกจคลอดเหมาจ่าย"
Colposcope
" มะเร็งปากมดลูก รู้เร็ว..รักษาได้ "
6 วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
" รู้หรือไม่? ผู้ใหญ่ก็ต้องฉีดวัคซีน "
แพคเกจตรวจคัดกรองโรคเลือด
"โรคเลือด ภัยเงียบที่ส่งผลต่อสุขภาพ"
COPYRIGHT © 2019 PAKNAMPO HOSPITAL GROUP. All Rights Reserved.