ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
CHAIRMAN OF THE BOARD

ดร.สาธิต วิทยากร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ จำกัด
บริษัทย่อยในเครือ บริษัท พริ้นซิเพิล เเคปิตอล จำกัด (มหาชน)

คุณธานี-458x537-px

คุณธานี มณีนุตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวรทัศน์-ปาลกะวงศ์-ณ-อยุธยา

คุณวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Pic1111

นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

คุณจันเพ็ญ-จงจีรังทรัพย์-300x350-px

คุณจันทร์เพ็ญ จงจีรังทรัพย์
ผู้อำนวยการบริหาร

นพ-สมัชชา-458x537-px

พันโทนายแพทย์ สมัชชา เบี้ยจรัส
ผู้อำนวยการศูนย์คุณภาพ

นายแพทย์วศิน-อวิรุทธ์นันท์--ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ 438x537 px

นายแพทย์ วศิน อวิรุทธ์นันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์