ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร
CHAIRMAN OF THE BOARD

ดร.สาธิต วิทยากร

ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์เเคร์ จำกัด
บริษัทย่อยในเครือ บริษัท พริ้นซิเพิล เเคปิตอล จำกัด (มหาชน)

Pic1111

นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

นายแพทย์วศิน-อวิรุทธ์นันท์--ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

นายแพทย์วศิน อวิรุทธ์นันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์

คุณวรทัศน์-ปาลกะวงศ์-ณ-อยุธยา

คุณวรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์และชุมชนสัมพันธ์

คุณสุภาพ-เชี่ยวสาริกิจ-ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

คุณสุภาพ เชี่ยวสาริกิจ
ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล

คุณจักรกฤษณ์-หมากผิน-ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

คุณจักรกฤษณ์ หมากผิน
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร