คลินิกกายภาพบำบัด

คำแนะนำ :

คลินิกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ให้บริการด้านการฟื้นฟู รักษา ส่งเสริม ป้องกันโรค โดยนักกายภาพบำบัด โดยจะประสานงานกับแพทย์เจ้าของไข้อย่างใกล้ชิดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของท่านจากการเจ็บป่วย 

การบริการ :

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ

– ปวดคอ

– ปวดหลัง

– ปวดตามข้อต่างๆ เช่น ข้อไหล่ ข้อเข่า ข้อเท้า เป็นต้น

– ผู้ป่วยที่มีปัญหาภาวะข้อยึดติด เช่น ไหล่ติด เข่าติด เป็นต้น

– บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือ อุบัติเหตุต่างๆ

– กระดูกหัก ข้อต่อเคลื่อนหลุด

– Office syndrome

– การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดต่างๆ เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ผ่าตัดคลอด เป็นต้น

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบประสาท

– ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต

– ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (Bell’s palsy)

– ผู้ป่วยที่มีภาวะ Parkinson’s disease

กายภาพบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจ

– หอบหืด

– โรคปอดต่างๆ เช่น ปอดบวม หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง

กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

ฟื้นฟูวิธีการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เช่น

– การจัดท่านอนให้สบาย

– วิธีการลุกจากท่านอนไปนั่ง จากเตียงไปเก้าอี้ที่ถูกต้อง

– การทรงตัวในท่านั่ง/ท่ายืน

– การเดินด้วยเครื่องช่วยเดิน- การขึ้นลงบันได

– การสวมใส่เสื้อผ้า

ติดต่อ

วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 08.00-20.00 น.   และ  วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 8.00 – 18.00 น.

แพทย์ประจำศูนย์ :