คลินิกตา

คำแนะนำ :

ศูนย์จักษุ ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

– ต้อกระจก

–  ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

– ต้อหิน

– จอประสาทตา

– ม่านตาอักเสบ

– โรคตาในเด็กและตาเข

การบริการ :

– การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร

– การตรวจรักษาตาทุกชนิด

– การตรวจสายตาในเด็ก

– การผ่าตัดตาทุกชนิด

–  การผ่าตัดจอประสาทตา

– การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก

– การผ่าตัดรักษาต้อหิน

– การตรวจคัดกรองตา

แพทย์ประจำศูนย์ :