คลินิกอายุรกรรม

คำแนะนำ :

คลินิกอายุรกรรม  ให้บริการการตรวจรักษาโรคต่างๆ ทางอายุรกรรม ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง สำหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เช่น โรคปวดศีรษะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์ เป็นต้น ลักษณะบริการเจ้าหน้าที่จะคัดกรองเบื้องต้นก่อนส่งพบแพทย์ตามอาการที่มาเพื่อให้ท่านได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโรคของท่านมากที่สุด  ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา

การบริการ :

ศูนย์อายุรกรรมนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลปากน้ำโพ เข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการ “พบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาทำการ” เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงได้ขยายเวลาการทำงาน ของเรา เพื่อสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยมีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลคุณ แม้ในเวลาค่ำคืน

อายุรกรรมทั่วไป :

 • โรคทางอายุรกรรมทั่วไป
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไขมันในเลือดสูง

อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ :

 • โรคปอด หลอดลม
 • ส่องกล้องตรวจหลอดลม(Bronchoscopy)
 • ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ(Sleep Test)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ(Low-dose CT)

อายุรกรรมโรคเลือด :

ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเลือด

 • ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย(Thalassemia), ฮีโมฟีเลีย(Hemophilia)
 • ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก หรือมีจ้ำเลือดไม่ทราบสาเหตุ
 • ดูแลผู้ป่วยโรคโลหิตจางทุกชนิด (Anemia)
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

อายุรกรรมระบบประสาท :

 • โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 • พาร์กินสัน
 • อัลไซเมอร์
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ

จิตเวช :

 • ปัญหาสุขภาพจิต
 • เครียด
 • ปวดศีรษะ
 • ไมเกรน
 • ลมชัก

อายุรกรรมนอกเวลา :

อายุรกรรมนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการ “พบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาทำการ” เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงได้ขยายเวลาการทำงาน ของเรา เพื่อสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยมีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลคุณ แม้ในเวลาค่ำคืน อายุรกรรมนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ เข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการ “พบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาทำการ” เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงได้ขยายเวลาการทำงาน ของเรา เพื่อสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยมีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลคุณ แม้ในเวลาค่ำคืน

ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

แพทย์เฉพาะทาง

วันออกตรวจ

เวลาออกตรวจ

อายุรกรรมทั่วไป

ทุกวัน

20.00 – 24.00 .

โรคไต

วันพฤหัสบดี , วันศุกร์

17.00 – 20.00 .

โรคสมองและระบบประสาท

วันอาทิตย์

13.00 – 17.00 .

 

วันเสาร์

13.00 – 15.00 .

 

วันอาทิตย์

09.00 – 13.00 .

โรคหัวใจและหลอดเลือด

วันจันทร์วันพฤหัสบดี

13.00 – 17.00 .

โรคปอดและระบบทางเดินหายใจ

วันจันทร์วันพฤหัสบดี

17.00 – 20.00 .

โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

วันพุธ , วันศุกร์

17.00 – 20.00 .

โรคมะเร็ง

วันพฤหัสบดี

17.00 – 20.00 .

โรคเลือด

วันอังคาร

20.00 – 24.00 .

วันพฤหัสบดี

17.00 – 20.00 .

โรคผิวหนัง

วันอังคาร , วันศุกร์

17.00 – 19.00 .

โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

วันพุธ

18.00 – 20.00 .

โรคติดเชื้อ

วันอาทิตย์

17.00 – 20.00 .

ติดต่อ

เวลาให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 20.00 น

อายุรกรรม (เฉพาะทาง) :