คลินิกโรคไต

คำแนะนำ :

ให้บริการโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องโรคไต ทั้งไตวายเฉียบพลัน ไตวายเรื้อรัง โรคติดเชื้อที่ไต และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไต เป็นต้น ขณะนี้โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ โดยความร่วมมือกับบริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำกัด ได้จัดตั้ง ศูนย์บริการฟอกไตสำหรับผู้ป่วย เพื่อให้บริการสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีข้อบ่งชี้ในการล้างไตและประสบปัญหาในการชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน โดยผู้ป่วยยังคงเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์เดิมของผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพให้บริการทางด้านสถานที่ให้การให้บริการผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจาก บริษัท ศูนย์ไตเทียมฟ้าสั่ง จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐ

แพทย์ประจำศูนย์ :