ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center)

คำแนะนำ :

ศูนย์สุขภาพเด็ก ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ด้วยสถานที่โอ่อ่า กว้างขวาง ให้บริการครอบคลุมทั้งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป โดยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและรวดเร็ว ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง อาทิ

 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 • ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก

หอผู้ป่วยเด็ก เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย วางใจหากลูกน้อยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (IPD) มีกุมารแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยาและวัคซีนที่ใช้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคมอย่างสมวัย

NICU (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) หอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต  ดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในภาวะวิกฤต กุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดมีการทำงานร่วมกับสูติแพทย์เพื่อวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสม ตลอดจนพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับบริการได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในช่วงเวลาวิกฤตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชม.

การบริการ :

คลินิกเด็กดี (Well Baby Clinic) สำหรับเด็กที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยโดยแยกพื้นที่ออกจากเด็กป่วย ให้บริการดูแลส่งเสริมสุขภาพเด็ก (Child health supervisor หรือ Well child care) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการพัฒนาการ การเจริญเติบโต ภาวะโภชนาการ สุขภาพกายและทันตสุขภาพ หากพบความผิดปกติ แพทย์จะได้ให้การช่วยเหลือหรือแนะนำตั้งแต่แรกเริ่มคุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยงดูก็จะได้ความรู้และทักษะการเลี้ยงดู เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้านตั้งแต่แรกเกิด

การให้บริการ ของคลินิกเด็กดี

 1. ให้บริการฉีดวัคซีน ที่เหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งเด็กเล็กและวัยรุ่น โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง
 2. ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย ตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดี
 3. ตรวจคัดกรองโรคที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และความผิดปกติทางพัฒนาการ
 4. ให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่
 5. ภูมิแพ้ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน

ผู้ป่วยเด็กนอกเวลา Night OPD “อุ่นใจยามค่ำคืน หากลูกน้อยเจ็บป่วยกลางดึก

บ่อยครั้งที่คุณต้องประสบปัญหาเหล่านี้… งานเยอะ.. ติดประชุม.. เลิกงาน 6 โมงเย็น “ลูกน้อย” ป่วยฉุกเฉินกลางดึก ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กนอกเวลา (Night OPD) ให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการตรวจรักษาถึงเที่ยงคืนทุกวัน

ติดต่อ

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2  เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น. โทร. (056) 000-111 ต่อ 23116

บริการเสริม

1. การตรวจคัดกรองด้านพัฒนาการ ควรตรวจทุกคนที่อายุถึงกำหนด หรือมีปัญหาด้านพฤติกรรมและพัฒนาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาการและพฤติกรรม ร่วมกับอุปกรณ์และแบบประเมินที่ได้มาตรฐาน เนื่องจากหากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นแพทย์จะได้ให้คำแนะนำ หรือให้การรักษาตั้งแต่ต้น

2. การตรวจคัดกรองโรค

 • – ตรวจระดับความเข้มข้นของเลือด คัดกรองภาวะโลหิตจาง สำหรับช่วงอายุ 6-12 เดือน
 • – ตรวจปัสสาวะและวัดความดันโลหิต สำหรับช่วงอายุ 4-6 ปี และ 11-14 ปี
 • – ตรวจการมองเห็นและการได้ยิน สำหรับช่วงอายุ 4-6 ปี และ 10-17 ปี

3. วัคซีนสำหรับเด็กโตและวัยรุ่น ช่วงวัยรุ่นมีการให้วัคซีนเพิ่มเติม ได้แก่ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในเพศหญิง ป้องกันหูดและมะเร็ง บริเวณอวัยวะเพศในเพศชาย นอกจากนี้ยังมีวัคซีนสำหรับกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อเนื่องจากที่เคยรับ ซึ่งสามารถเริ่มรับได้ตั้งแต่อายุ 9-11 ปีขึ้นไป

4. วัคซีนสำหรับผู้ดูแลเด็ก ปัจจุบันมีวัคซีนสูตรเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีการใช้อย่างแพร่หลายและมีความ ปลอดภัยผลข้างเคียงต่ำ เช่น วัคซีนป้องกันไอกรนหรือไข้หวัดใหญ่ เพื่อการป้องกันโรค

ผู้ป่วยเด็กนอกเวลา (Night OPD)

“อุ่นใจในยามค่ำคืน หากลูกน้อยเจ็บป่วยกลางดึก”

บ่อยครั้งที่คุณต้องประสบปัญหาเหล่านี้… งานเยอะ.. ติดประชุม.. เลิกงาน 6 โมงเย็น “ลูกน้อย” ป่วยฉุกเฉินกลางดึก ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาล พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 เปิดให้บริการผู้ป่วยเด็กนอกเวลา (Night OPD) ตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ ให้บริการถึงเที่ยงคืนทุกวัน

จัดสรรเวลาได้ลงตัว หมดกังวลแม้ในยามเจ็บป่วยกลางดึก วางใจทุกขั้นตอนการรักษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลผู้มีประสบการณ์ ผู้ป่วยเด็กที่นอนโรงพยาบาล (IPD) มีกุมารแพทย์ดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง

กุมารเวชศาสตร์ :

กุมารเวชศาสตร์ (เฉพาะทาง) :