ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

คำแนะนำ :

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Trauma & Emergency Center พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิด และความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด ให้การดูแลรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขา ทีมพยาบาล และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมั่นใจในคุณภาพการบริการ รวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภาพทันสมัยประหนึ่ง ICU เคลื่อนที่ด้วย ระบบปรึกษาทางไกล ( Telemedicine ) พร้อมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำรถ ในการดูแลผู้ป่วยทุกนาทีวิกฤต และให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีระบบทางด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Pathway) และระบบทางด่วนฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract) เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหต-ฉุกเฉิน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อาทิ เช่น
–  ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิพรบ.ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ( เอกสารครบ )
– ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟดูด หกล้ม มีบาดแผล สัตว์กัด ฯลฯ
– ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม เช่น ใส้ติ่งอักเสบ ลำใส้อุดตัน ฯลฯ
– ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น ภาวะช๊อค หัวใจขาดเลือด ภาวะชัก หอบ สมองขาดเลือด ฯลฯ
–  ภาวะฉุกเฉินในเด็ก เช่น ภาวะไข้สูง ชัก อาเจียน ท้องเสีย ช๊อค ฯลฯ
– ภาวะฉุกเฉินอื่นๆ

แพทย์ประจำศูนย์ :