ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ

 • รับชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 1 ชุด
 • ส่วนลด 30% เฉพาะค่าห้อง เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง) **สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัคร **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30%
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์)
  ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10% , ส่วนลดค่า Lab , X-Ray 5% (ยกเว้น Lab ชิ้นเนื้อ และ X-Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด 5% ค่าวัคซีน กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่รวมค่าแพทย์ (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด 10% ค่าอุด ขูด ถอนฟัน เท่านั้น (ฟรีตรวจสุขภาพช่องปาก)
 • ส่วนลด 15% การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ จากอัตราปกติ เช่น MRI , CT Scan 128 Slice , Mammogram กรณีผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลด 10% ร้านแบล็คแคนยอน เมื่อใช้บริการครบ 100 บาทขึ้นไป (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 และ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ2 เท่านั้น)
 • สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ V.I.P

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์

 • รับส่วนลดฟรี  ค่าห้อง  2 คืน  มูลค่า  3,000 บาท
 • ส่วนลด  30%  เฉพาะค่าห้อง  เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง)  **สามารถใช้ได้    วันที่สมัคร  **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้  30%
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน  ส่วนลดค่ายา  5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์  10% , ส่วนลดค่า  Lab , X-Ray  5%  (ยกเว้น  Lab  ชิ้นเนื้อ  และ  X-Ray  ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด  10%  ค่าวัคซีน  กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก  ไม่รวมค่าแพทย์  (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด  15%  การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ  จากอัตราปกติ  เช่น  MRI , CT  Scan  128  Slice  , Mammogram  กรณีผู้ป่วยนอก
 • สิทธิพิเศษ  ที่จอดรถ  V.I.P
 • ส่วนลด 10% ร้านแบล็คแคนยอน เมื่อใช้บริการครบ 100 บาทขึ้นไป (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 และรพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ2 เท่านั้น)

** รับฟรี  บัตรมังกรจูเนียร์  เมื่อคลอดที่โรงพยาบาลพริ้นซ์  ปากน้ำโพ **

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ

 • รับชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 6,000 บาท จำนวน 1 ชุด
 • ส่วนลด 30% เฉพาะค่าห้อง เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง) **สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัคร **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30%
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์)
  ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10% , ส่วนลดค่า Lab , X-Ray 5% (ยกเว้น Lab ชิ้นเนื้อ และ X-Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด 5% ค่าวัคซีน กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่รวมค่าแพทย์ (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด 10% ค่าอุด ขูด ถอนฟัน เท่านั้น (ฟรีตรวจสุขภาพช่องปาก)
 • ส่วนลด 15% การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ จากอัตราปกติ เช่น MRI , CT Scan 128 Slice , Mammogram กรณีผู้ป่วยนอก
 • ส่วนลด 10% ร้านแบล็คแคนยอน เมื่อใช้บริการครบ 100 บาทขึ้นไป (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 และ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ2 เท่านั้น)
 • สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ V.I.P
สิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์

 • รับส่วนลดฟรี  ค่าห้อง  2 คืน  มูลค่า  3,000 บาท
 • ส่วนลด  30%  เฉพาะค่าห้อง  เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง)  **สามารถใช้ได้    วันที่สมัคร  **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้  30%
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน  ส่วนลดค่ายา  5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์  10% , ส่วนลดค่า  Lab , X-Ray  5%  (ยกเว้น  Lab  ชิ้นเนื้อ  และ  X-Ray  ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด  10%  ค่าวัคซีน  กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก  ไม่รวมค่าแพทย์  (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด  15%  การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ  จากอัตราปกติ  เช่น  MRI , CT  Scan  128  Slice  , Mammogram  กรณีผู้ป่วยนอก
 • สิทธิพิเศษ  ที่จอดรถ  V.I.P
 • ส่วนลด 10% ร้านแบล็คแคนยอน เมื่อใช้บริการครบ 100 บาทขึ้นไป (เฉพาะสาขา รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 และรพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ2 เท่านั้น)

** รับฟรี  บัตรมังกรจูเนียร์  เมื่อคลอดที่โรงพยาบาลพริ้นซ์  ปากน้ำโพ **

สิทธิพิเศษ

สำหรับสมาชิกบัตรมังกรวัฒนะและบัตรมังกรจูเนียร์ในเดือนเกิด

 1. บัตรกำนัล  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล  มูลค่า  500 บาท
 2. บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด  มูลค่า  100 บาท  สำหรับเครื่องดื่มหรือเบเกอร์รี่  เฉพาะที่ร้าน  AT  Corner  Coffee  (สาขาที่ร่วมรายการ)

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ

 • รับชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 7,200 บาท จำนวน 1 ชุด
 • ส่วนลด 30% เฉพาะค่าห้อง เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง) **สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัคร **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30%
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์)
  ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10% , ส่วนลดค่า Lab , X-Ray 5% (ยกเว้น Lab ชิ้นเนื้อ และ X-Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด 10% ค่าวัคซีน กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่รวมค่าแพทย์ (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด 10% ค่าอุด ขูด ถอนฟัน เท่านั้น (ฟรีตรวจสุขภาพช่องปาก)
 • ส่วนลด 15% การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ จากอัตราปกติ เช่น MRI , CT Scan 128 Slice , Mammogram กรณีผู้ป่วยนอก
 • สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ V.I.P

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์

 • รับส่วนลดฟรี  ค่าห้อง  2 คืน  มูลค่า  3,000 บาท
 • ส่วนลด  30%  เฉพาะค่าห้อง  เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง)  **สามารถใช้ได้    วันที่สมัคร  **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้  30%
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน  ส่วนลดค่ายา  5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์  10% , ส่วนลดค่า  Lab , X-Ray  5%  (ยกเว้น  Lab  ชิ้นเนื้อ  และ  X-Ray  ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด  10%  ค่าวัคซีน  กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก  ไม่รวมค่าแพทย์  (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด  15%  การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ  จากอัตราปกติ  เช่น  MRI , CT  Scan  128  Slice  , Mammogram  กรณีผู้ป่วยนอก
 • สิทธิพิเศษ  ที่จอดรถ  V.I.P

** รับฟรี  บัตรมังกรจูเนียร์  เมื่อคลอดที่โรงพยาบาลพริ้นซ์  ปากน้ำโพ **

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรวัฒนะ

 • รับชุดตรวจสุขภาพฟรี มูลค่า 7,200 บาท จำนวน 1 ชุด
 • ส่วนลด 30% เฉพาะค่าห้อง เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง) **สามารถใช้ได้ ณ วันที่สมัคร **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้ 30%
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์)
  ผู้ป่วยใน ส่วนลดค่ายา 5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์ 10% , ส่วนลดค่า Lab , X-Ray 5% (ยกเว้น Lab ชิ้นเนื้อ และ X-Ray ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด 10% ค่าวัคซีน กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ไม่รวมค่าแพทย์ (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด 10% ค่าอุด ขูด ถอนฟัน เท่านั้น (ฟรีตรวจสุขภาพช่องปาก)
 • ส่วนลด 15% การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ จากอัตราปกติ เช่น MRI , CT Scan 128 Slice , Mammogram กรณีผู้ป่วยนอก
 • สิทธิพิเศษ ที่จอดรถ V.I.P
สิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์

สิทธิประโยชน์บัตรมังกรจูเนียร์

 • รับส่วนลดฟรี  ค่าห้อง  2 คืน  มูลค่า  3,000 บาท
 • ส่วนลด  30%  เฉพาะค่าห้อง  เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในไม่รวมค่าการพยาบาลและอาหาร(กรณีผู้ป่วยชำระเงินเอง)  **สามารถใช้ได้    วันที่สมัคร  **ประกันชีวิตใช้ลดจากส่วนเกินได้  30%
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก(ยกเว้นค่าแพทย์) ผู้ป่วยใน  ส่วนลดค่ายา  5% , ส่วนลดค่าเวชภัณฑ์  10% , ส่วนลดค่า  Lab , X-Ray  5%  (ยกเว้น  Lab  ชิ้นเนื้อ  และ  X-Ray  ที่ต้องส่งทำนอกโรงพยาบาล)
 • ส่วนลด  10%  ค่าวัคซีน  กรณีรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก  ไม่รวมค่าแพทย์  (ไม่รวมวัคซีนในแพคเกจ)
 • ส่วนลด  10%  ค่ารักษาทางกายภาพบำบัด
 • ส่วนลด  15%  การใช้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ  จากอัตราปกติ  เช่น  MRI , CT  Scan  128  Slice  , Mammogram  กรณีผู้ป่วยนอก
 • สิทธิพิเศษ  ที่จอดรถ  V.I.P

** รับฟรี  บัตรมังกรจูเนียร์  เมื่อคลอดที่โรงพยาบาลพริ้นซ์  ปากน้ำโพ **

สิทธิพิเศษ

สำหรับสมาชิกบัตรมังกรวัฒนะและบัตรมังกรจูเนียร์ในเดือนเกิด

 1. บัตรกำนัล  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล  มูลค่า  500 บาท
 2. บัตรกำนัลใช้แทนเงินสด  มูลค่า  100 บาท  สำหรับเครื่องดื่มหรือเบเกอร์รี่  เฉพาะที่ร้าน  AT  Corner  Coffee  (สาขาที่ร่วมรายการ)