ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

สามารถโทรสั่งอาหารหมายเลข 18229

รายการอาหารตามสั่งมีให้บริการหลากหลาย

• อาหารประเภทแกงจืด

• อาหารประเภทแกงเผ็ด

• อาหารประเภททอด

• อาหารประเภทนึ่ง

• อาหารประเภทยำ

• อาหารประเภทผัด

• อาหารประเภทสลัด

[ อาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย ]

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

สามารถโทรสั่งอาหารหมายเลข 18229

รายการอาหารตามสั่งมีให้บริการหลากหลาย

• อาหารประเภทแกงจืด

• อาหารประเภทแกงเผ็ด

• อาหารประเภททอด

• อาหารประเภทนึ่ง

• อาหารประเภทยำ

• อาหารประเภทผัด

• อาหารประเภทสลัด

[ อาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย ]

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

การให้บริการอินเตอร์เน็ต Wi – Fi

บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi – Fi) อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ username และ password ในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย

ตู้ ATM

จุดรับรองลูกค้า

ร้านกาแฟ