ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยโรงพยาบาล 2 แห่งคือ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จำนวน 100 เตียง และ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จำนวน 100 เตียง เปิดให้บริการทางการแพทย์ทั้งกับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนำไปสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ที่มุ่งเน้นต่อการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก อีกทั้งทีมงานมืออาชีพในสหสาขาวิชาที่สามารถดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคได้เป็นอย่างดี รางวัลแห่งความภาคภูมิใจคือการได้รับการรับรองมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ขั้นที่ 7 (HIMSS Analytics stage 7) เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทย และการรับรองมาตรฐานกระบวนการคุณภาพ (Hospital Accreditation (HA) of Thailand) จึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จะให้การบริการทางด้านการแพทย์ที่ปลอดภัยและดีที่สุด และมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานระดับสากล พร้อมไปกับการทำให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจ เพราะหัวใจสำคัญที่สุดสำหรับเราคือ “การช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม”