แผนกทันตกรรม

คำแนะนำ :

แผนกทัตกรรมให้บริการโดยทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อาทิ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตกรรมจัดฟัน เป็นต้น  มีห้องรักษาทันตกรรมจำนวน 2ห้องซึ่งเป็นห้องตรวจรักษาที่สะอาดปลอดภัย  มีเครื่องเอ็กซเรย์ทางทันตกรรม พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานในการให้บริการเป็นอย่างดี เพื่อการบริการที่เป็นกันเองและประทับใจ

การบริการ :

ทันตกรรมทั่วไป ได้แก่ 

– การตรวจวินิจฉัย การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การให้คำปรึกษา การวางแผนการรักษา

– การอุดฟัน

– การขัดฟัน และ ขูดหินปูน

ศัลยกรรมช่องปาก ได้แก่

– ถอนฟัน

– ผ่าฟันคุด

– การผังรากฟันเทียม

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม    ได้แก่ 

– การฟอกสีฟัน

– การครอบฟัน และ สะพานฟัน

– การเคลือบผิวหน้าฟัน ( Veneer )

– การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

การรักษารากฟัน  ได้แก่ 

– การรักษารากฟันหน้า , ฟันกรามน้อย , ฟันกราม

การรักษาโรคเหงือกและโรคปริทันต์    ได้แก่ 

– การเกลารากฟัน

ทันตกรรมประดิษฐ์   ได้แก่ 

– การครอบฟัน และ สะพานฟัน

– ฟันปลอม แบบ ฐานอคริลิก , ฐานโลหะ

ทันตกรรมจัดฟัน  มีวิธีการจัดฟันแบบต่างๆ ดังนี้

– ฟันแบบ Bracket โลหะ

– เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

ติดต่อ

เวลาเปิดให้บริการ

วันทุกวัน  09.00 – 16.00   น.

การนัดหมายและการติดต่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยติดต่อ โทรศัพท์ 0 5622 5622 ต่อ 168

หรือ แผนกทันตกรรม  ชั้น 1  เพื่อความสะดวกในการรักษา กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

แพทย์ประจำศูนย์ :