แผนกรังสีวินิจฉัย

คำแนะนำ :

ศูนย์รังสีวินิจฉัยที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง เราให้บริการประชาชนในชุมชนและจังหวัดใกล้เคียง มาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี เรายังมุ่งมั่นพัฒนา และยกระดับการให้บริการของเราเพื่อเป็นที่หนึ่งในบรรดาผู้ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลต่อไป ด้วยการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น

  • เครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านม ดิจิตอลแมมโมแกรม ( Digital Mammogram ) เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น
  • เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค แบบปลอดรังสี
  • เครื่องอัลตร้าซาวด์สำหรับการวิเคราะห์การตั้งครรภ์แบบปลอดรังสี
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( CT SCAN ) 128 slides 
  • ระบบ PACs – เครื่อง MRI 3 Tesla

ให้บริการโดยทีมแพทย์และบุคลากรทางด้านรังสี ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยทีมบุคลากรของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการท่านด้วยมาตรฐานระดับประเทศ ดังที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ได้รับการรับรองคุณภาพ Hospital Accreditation ( HA ) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( สรพ )

การบริการ :

– เอ็กซเรย์พิเศษ และแบบทั่วไป
– การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซ์เรย์แมมโมแกรม
– การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน
– การอัลตราซาวด์การตั้งครรภ์ทางช่องคลอดและทางหน้าท้อง
– การอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่างสำหรับผู้ชาย ( ตรวจอัลตราซาวด์ลูกอัณฑะ )
– การตรวจอัลตราซาวด์ไทรอยด์
– การตรวจอัลตราซาวด์ทรวงอก
– การตรวจอัลตราซาวด์กะโหลกศีรษะทารก
– การตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นด้วยการกลืนแป้ง (Barium Swallow)
– การตรวจทางเดินอาหารส่วนต้นและลำไส้เล็กด้วยการกลืนแป้ง (GI Follow Through)
– การตรวจลำใหญ่ด้วยการสวนแป้ง (Barium Enema)
– การตรวจทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ (IVP)
– การฉีดสีเพื่อตรวจมดลูกลแท่อนำไข่
– การเอ็กซเรย์ฟัน
– เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ ( CT scan )

แพทย์ประจำศูนย์ :