แผนกโรคทางเดินปัสสาวะ

คำแนะนำ :

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะได้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยพร้อม รวมถึงการตรวจพิเศษ 

การรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะแบบเต็มรูปแบบ โดยอาการของโรครวมถึง

  • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
  • โรคปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออก
  • โรคทางเดินปัสสาวะจากปัญหาระบบประสาท
  • โรคต่อมลูกหมาก
  • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
  • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  • โรคนิ่ว โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ
  • โรคปัญหาทางเพศในผู้ชาย

รักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ ที่ทันสมัยพร้อมมูล รวมถึงการตรวจพิเศษ ทางระบบประสาท กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ นอกจากนี้ ยังมีบริการ การรักษาโรคนิ่ว ด้วยเครื่องสลายนิ่ว ที่ทันสมัย 

การบริการ :

เปิดให้บริการ วันอังคาร  17:00 – 20:00 น.    วันพุธ  15:00 – 17:00 น.  (กรุณานัดหมายล่วงหน้า) 

แพทย์ประจำศูนย์ :