ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  • ทำไมต้องตรวจสุขภาพ?

การตรวจสุขภาพ จะช่วยให้เรารู้ถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง ความบกพร่องของร่างกายเพื่อจะได้แก้ไข อีกทั้งยังเป็นรางวัลแก่ร่างกายของเรา อย่ากลัวที่จะรู้ปัญหาสุขภาพของตัวเอง เพราะการพบความผิดปกติ ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกย่อมรักษาให้หายได้ง่ายกว่า เร็วกว่า “เพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองในอนาคต”

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1

โทร.(056)000-111 ต่อ 12119