โรคฮิตแก๊งค์อนุบาล

โรคฮิตแก๊งค์อนุบาล บทความทางการแพทย์ ในช่วงหน้าฝนนี้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ถูกฝนแล้วไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ก็อาจจะทำให้เกิดภาวะเจ็บป่วยไม่สบายได้ ในครั้งนี้จะพูดถึงเฉพาะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่พบได้บ่อยในเด็กในช่วงหน้าฝน ซึ่งพบว่า 4 โรคฮิตของเด็กในช่วงหน้าฝน ได้แก่ โรคมือเท้าปาก -เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม enterovirus มักระบาดในเด็กอายุ ต่ำกว่า 10 ปี พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาวของทุกปี เด็กจะมีไข้สูง มีแผลในปาก มีผื่นตามมือและเท้า *อาการของโรค -เด็กจะมีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า แผลในปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก บางรายอาจมีผื่นที่ขาและก้นร่วมด้วย พบมากในเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี (อนุบาลถึงประถม) อาการมักหายได้เองภายใน 3-10 วัน ติดต่อทางการไอ จาม น้ำลาย หรืออุจจาระ มีระยะฟักตัว 3-6 วัน พบเชื้อทางน้ำลาย 2-3 วันก่อนมีอาการ จนถึง 1-2 สัปดาห์หลังมีอาการ *การป้องกัน…

โรคอัลไซเมอร์  Alzheimer’s Disease รู้ก่อนอาการได้

โรคอัลไซเมอร์ Alzheimer’s Disease รู้ก่อนอาการได้ บทความทางการแพทย์ โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคที่เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบได้มากที่สุด เซลล์สมองที่เสื่อมและฝ่อลงส่งผลกระทบกับสมองส่วนความคิดความเข้าใจ ความจำ อารมณ์ และภาษา อาการอาจเริ่มจากการหลงลืมที่ไม่รุนแรง จนในที่สุด จะช่วยเหลือตนเองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างร้ายแรง   จากการศึกษาผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ 40-65 ปี และผู้สูงอายุที่เกิน 65 ปี ขึ้นไป 1ใน 8 คน จะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์   **10 อาการอัลไซเมอร์ที่ต้องสังเกต 1. หลงลืมบ่อย ๆ ความจำถดถอย    2. พูดซ้ำๆ ถามซ้ำๆ จำชื่อคนรู้จักไม่ได้ 3. มีปัญหาการจำทิศทาง หลงทางในสถานที่ที่เคยคุ้นเคย 4. อารมณ์แปรปรวนอย่างไม่มีเหตุผล  5. นึกถึงสิ่งที่ได้ทำไปแล้วไม่ออก     6. ทำกิจจกรรมที่คุ้นเคยได้ยากขึ้น 7. แต่งตัวไม่ถูกกาลเทศะ หรือปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สนใจทำความสะอาด     8. ลืมบ่อย ทำของหาย วางของผิดที่ผิดทาง 9. มีปัญหานอนไม่หลับ…