ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Trauma & Emergency Center พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทุกชนิด และความเจ็บป่วยที่ไม่คาดคิด ให้การดูแลรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทาง ครบทุกสาขา ทีมพยาบาล และทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมั่นใจในคุณภาพการบริการ รวมทั้งมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเทคโนโลยีที่มี ประสิทธิภาพทันสมัยประหนึ่ง ICU เคลื่อนที่ด้วย ระบบปรึกษาทางไกล ( Telemedicine ) พร้อมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำรถ ในการดูแลผู้ป่วยทุกนาทีวิกฤต และให้บริการด้วยมาตรฐานวิชาชีพที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และแม่นยำ นอกจากนี้ยังมีระบบทางด่วนฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือด (Chest Pain Pathway) และระบบทางด่วนฉุกเฉินเพื่อช่วยชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Fast Tract) เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยภาวะอุบัติเหต-ฉุกเฉิน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อาทิ เช่น –  ภาวะอุบัติเหตุจราจร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ สามารถใช้สิทธิพรบ.ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ( เอกสารครบ ) – ภาวะอุบัติเหตุทั่วไป…

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : แผนกอายุรกรรม  ให้บริการการตรวจรักษาโรคต่างๆ ทางอายุรกรรม ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรัง สำหรับท่านที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป เช่น โรคปวดศีรษะโรคระบบทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ความดันสูง โรคไขมันสูง โรคเกาท์ เป็นต้น ลักษณะบริการเจ้าหน้าที่จะคัดกรองเบื้องต้นก่อนส่งพบแพทย์ตามอาการที่มาเพื่อให้ท่านได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับโรคของท่านมากที่สุด  ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยทีมอายุรแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา การบริการ : ศูนย์อายุรกรรมนอกเวลา โดยแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลปากน้ำโพ เข้าใจว่าบางครั้งคุณอาจต้องการ “พบแพทย์เฉพาะทางนอกเวลาทำการ” เนื่องจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บเกิดขึ้นได้เสมอตลอดเวลา ดังนั้นเราจึงได้ขยายเวลาการทำงาน ของเรา เพื่อสามารถให้การดูแลที่เหมาะสมกับคุณได้ทันท่วงที โดยมีแพทย์เฉพาะทางในการดูแลคุณ แม้ในเวลาค่ำคืน อายุรกรรมทั่วไป : โรคทางอายุรกรรมทั่วไป เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ : โรคปอด หลอดลม ส่องกล้องตรวจหลอดลม(Bronchoscopy) ตรวจภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ(Sleep Test) ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปริมาณรังสีต่ำ(Low-dose CT) อายุรกรรมโรคเลือด : ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเลือด ดูแลผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมีย(Thalassemia), ฮีโมฟีเลีย(Hemophilia) ดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด เลือดหยุดยาก…

ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center)

ศูนย์สุขภาพเด็ก (Children’s Health Center)>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ศูนย์สุขภาพเด็ก ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 พร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ด้วยสถานที่โอ่อ่า กว้างขวาง ให้บริการครอบคลุมทั้งในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป โดยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและรวดเร็ว ให้บริการดูแลสุขภาพตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทาง อาทิ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ กุมารแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านประสาทวิทยา กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรม กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเด็ก หอผู้ป่วยเด็ก เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย วางใจหากลูกน้อยเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล (IPD) มีกุมารแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยาและวัคซีนที่ใช้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคมอย่างสมวัย NICU (Neonatal Intensive Care Unit : NICU) หอทารกแรกเกิดและทารกภาวะวิกฤต  ดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนดและทารกในภาวะวิกฤต…

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ มีศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ให้บริการโดยแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะ มีเครื่องมือสำหรับส่องกล้องทางเดินอาหาร ทั้งทางเดินอาหารส่วนต้น และลำไส้ใหญ่ รวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องโรคตับ โรคไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ โดยเฉพาะโรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี ที่เป็นเรื้อรังและอาจทำให้ท่านเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ หากท่านมีอาการปวดท้องเรื้อรัง ขับถ่ายผิดปกติ น้ำหนักลด ซีดลง ขับถ่ายเป็นเลือด เบื่ออาหาร หรือมีความผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ อย่ารอช้า รีบปรึกษาที่ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับเพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างทันท่วงที แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกโรคกระดูก ข้อ และโรคกระดูกสันหลัง

แผนกโรคกระดูก ข้อ และโรคกระดูกสันหลัง>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : “กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุที่อาจทำให้กระดูกได้รับบาดเจ็บและเกิดความผิดปกติที่ซับซ้อน การได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วทันท่วงทีเป็นหัวใจสำคัญ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพให้บริการรักษากระดูกหัก อาการปวดข้อ ข้อพิการ ปวดหลัง โรคกระดูกทับเส้น โดยทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทาง นอกจากทีมแพทย์ที่เพียบพร้อมแล้วยังมีเครื่องและอุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยในการวินิจฉัยการผ่าตัด ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย พร้อมทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด แพทย์ประจำศูนย์ :

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด

แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ให้บริการด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น เป็นการตรวจวัดและวินิจฉัยความผิดปกติของหัวใจเบื้องต้น เช่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ การนำสัญญาณไฟฟ้าในหัวใจ หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจตาย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติของระดับเกลือแร่บางชนิดในร่างกายเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ เป็นต้น การบริการ : การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST) เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจระดับความดันโลหิต ขณะออกกำลังด้วยการเดินบนสายพานเลื่อน (Treadmill) เพื่อวินิจฉัยโรค และประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คัดกรองสาเหตุเบื้องต้นของ อาการเจ็บหน้าอก อาการเหนื่อยง่าย หมดสติโดยไม่ทราบ สาเหตุ หรือเพื่อประเมินสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา (Holter Monitor) เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 หรือ 48 ชม. ไว้กับตัวผู้ป่วย โดยสามารถกลับไปพักที่บ้านหรือไปทำงานได้ เมื่อครบกำหนดก็กลับมาถอดเครื่อง การตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อาจมีปัญหาใจสั่นผิดปกติเป็นครั้งคราว หน้ามืดคล้ายเป็นลมอยู่เสมอ เวียนศีรษะ ใจเต้นแรงผิดปกติอยู่เป็นประจำ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง…

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ศูนย์สุขภาพสตรี  พร้อมให้การบริการดูแลสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย รวมทั้งการฝากครรภ์ การคลอด โดยทีมสูตินรีแพทย์เฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ครบครันทันสมัย อีกทั้งสถานที่โอ่อ่ากว้างขวาง และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน การบริการ : – ตรวจสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย – สูติ-นรีเวช และโรคสตรีทุกชนิด เช่น การตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย Colposcope เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มแรกผ่านการส่องกล้องคอลโปสโคป การมองผ่านกล้องทำให้สามารถมองเห็นรอยโรคชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่า เพื่อนำไปสู่การตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยผิดปกติส่งตรวจทางพยาธิวิทยาเพื่อการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย – การฝากครรภ์และการคลอด  โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์สูงวัย มีความกังวล และความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ มีบริการคลอดธรรมชาติ และผ่าคลอด ในราคาแพคเกจ( Link แพคเกจคลอด ) – การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ และตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง ( Link ) โดยสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย Ultrasound 4D เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจค้นหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ ด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ…

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ>>บริการทางการแพทย์ คำแนะนำ : ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการตรวจและส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมเจาะลึกข้อมูลสุขภาพรายบุคคล จัดทำแผนการตรวจสุขภาพ และวัคซีนประจำปี ตลอดจนติดตามช่วยเหลือผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปรารถนาดีที่อยากให้คุณมีสุขภาพที่ดีตลอดไป พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวของคุณอีกด้วย การบริการ : โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพได้จัดเตรียมโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่หลากหลายและเหมาะสม ด้วยความใส่ใจและหวังให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเที่ยงตรง 1. การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต – ให้บริการตรวจร่างกายก่อนทำประกันชีวิต โดยแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกัน 2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 3. การตรวจสุขภาพพนักงานขององค์กร 4. การตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ 5. การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน 6. การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ 7. การตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยมีโปรแกรมที่หลากหลาย ตามช่วงวัยและความเหมาะสม 8. การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ ตามปัจจัยเสี่ยง เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 17.00 น. โรงพยาบาลพริ้นซ์ปากน้ำโพ 1 การนัดหมายและติดต่อสอบถาม โทรศัพท์: 056-000111…

คลินิกโรคสมอง และระบบประสาท

คลินิกโรคสมอง และระบบประสาท>>บริการทางการแพทย์ หากคนใกล้ตัวคุณกำลังมีปัญหา อัลไซเมอร์ พาคินสัน หรือกลุ่มอาการเส้นเลือดในสมองตีบ เราพร้อมให้คำปรึกษา คลินิกโรคสมอง พริ้นซ์ ปากน้ำโพ โดย อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคสมองและระบบประสาท พร้อมให้บริการ : ✅ ปวดศีรษะ ไมเกรน ✅ ลมชัก ✅ บ้านหมุน ✅ พาร์กินสัน ✅ อัลไซเมอร์ ✅ เส้นเลือดสมองตีบ/ แตก ติดต่อปรึกษาเรา คลิก คำแนะนำ : โรงพยาบาลปากน้ำโพ ให้บริการคลินิกโรคสมองและระบบประสาท ทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท และ ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท ตามความเชี่ยวชาญของแพทย์และโรคที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการ โรคทางระบบสมองและระบบประสาท ได้แก่ โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง ตีบ/แตก/ตัน เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตย์ แขนขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด ความจำเสื่อม โรคพาร์กินสัน เป็นต้น  การบริการ : เปิดบริการวันอังคาร – เสาร์…