นพ.กริชทิพย์ ฮั่นตระกูล

อายุรแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2