นพ.กิตติ จิระอนันต์กุล

โสต ศอ นาสิก

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1