นพ.กิตติ จิระอนันต์กุล

โสต ศอ นาสิก

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1