นพ.ชาตรี ตู้วชิรกุล

อายุรแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1