นพ.ณพัชร สมบัติเจริญไทย

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1