นพ.ธีธัช อดทน

สูตินรีแพทย์ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2