นพ.นนทวัฒก์ เจตน์ประยุกต์

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา (จากมหาวิทยาลัย/สาขา)
-แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ1