นพ.ปุณณรัตน์ พิมพ์ทอง

อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1