นพ.วัชรพงษ์ ศรีสินธุ์ไชย

อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1