นพ.วัลลภ ศานติกรรม

อายุรแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1