นพ.วีรพงษ์ ฉายา

กุมารแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ