นพ.สิทธิพล ขันทอง

อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1