นพ.สิรวิชญ์ อุดมพร

รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา(จากมหาวิทยาลัย/สาขา)
-รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1