นพ.สิรวิชญ์ อุดมพร

รังสีแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1