นพ.สุชาติ กฤตสิงห์

ศัลยแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1