นพ.เทียนชัย ภาณุวรรณากร

ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและช้อ , Arthroplasty&Spine surgery