นพ.โยธิน ฐิตวัฒนกุล

จักษุวิทยา

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1