พญ.กัลชิญา บุญผ่อง

อายุรศาสตร์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1