พญ.กุลนิษฐ์ คุ้มชนะ

อายุรแพทย์ประสาทวิทยา

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1