พญ.จิตสุภา อ่อนนิภา

อายุรแพทย์ระบบหายใจ และวิกฤตโรคระบบหายใจ

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ1