พญ. ณัฐพร สมสนิท

จักษุวิทยา

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1