พญ.ทิตญา ประเสริฐปั้น

อายุรแพทย์ประสาทวิทยา

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1