พญ.ธนิดา วงศ์สาคร

หู คอ จมูก

ออกตรวจโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ1