พญ.ธนู อารยะถาวร

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2