พญ.ปภัสกร นพจรูญศรี

อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1