พญ.พลอยรุ้ง เล้าสุขศรี

อายุรแพทย์ เฉพาะทางด้านโรคข้อและรูมาจิสซั่ม

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 แผนก OPD ชั้น 1