พญ.รัชดาภรณ์ ตู้วชิรกุล

กุมารแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2