พญ.รัถยา วงศ์ณิชชากุล

อายุรศาสตร์

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1