พญ.รุ้งใจ เจริญศิลป์

หู คอ จมูก

ออกตรวจที่โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1