พญ.รุ้งใจ เจริญศิลป์

โสต ศอ นาสิก

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1