พญ.วรกมล อ่ำอำไพ

อายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคเลือด

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2