พญ.ศรีสกุล วีรารักษ์

รังสีแพทย์

ออกตรวจที่โรงพยาบาล ปากน้ำโพ 1 และ 2