พญ.ศศิธร วิบูลย์วัฒนกิจ

กุมารแพทย์

ออกตรวจที่ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2