พญ.ศิริวรรณ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

กุมารแพทย์

ออกตรวจที่ โรงพยาบาลปากน้ำโพ 2