พญ.สุนีย์ ณีศะนันท์

อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง

ออกตรวจที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ 1